หน้าแรก
หน้าแรก

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ หรือ สภส.

                                 สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ หรือ สภส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความสำคัญกับภาคีเครือข่ายและตระหนักเสมอว่าภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานสนับสนุนสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ ดังนั้นจึงได้ตั้งสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็นกลไกในการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม จุดประกายกระตุ้น สนับสนุนพัฒนา เชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างภาคีด้วยกันและระหว่างภาคีเครือข่ายกับสำนักต่างๆ ของ สสส. ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย ตลอดจนเพื่อช่วยยกระดับ ขีดความสามารถภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ปฎิทินกิจกรรมเพื่อนภาคี

กรกฎาคม

สิงหาคม 2019

กันยายน
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for สิงหาคม

1st

No Events
Events for สิงหาคม

2nd

No Events
Events for สิงหาคม

3rd

No Events
Events for สิงหาคม

4th

No Events
Events for สิงหาคม

5th

No Events
Events for สิงหาคม

6th

No Events
Events for สิงหาคม

7th

No Events
Events for สิงหาคม

8th

No Events
Events for สิงหาคม

9th

No Events
Events for สิงหาคม

10th

No Events
Events for สิงหาคม

11th

No Events
Events for สิงหาคม

12th

No Events
Events for สิงหาคม

13th

No Events
Events for สิงหาคม

14th

No Events
Events for สิงหาคม

15th

No Events
Events for สิงหาคม

16th

No Events
Events for สิงหาคม

17th

No Events
Events for สิงหาคม

18th

No Events
Events for สิงหาคม

19th

No Events
Events for สิงหาคม

20th

Events for สิงหาคม

21st

Events for สิงหาคม

22nd

No Events
Events for สิงหาคม

23rd

No Events
Events for สิงหาคม

24th

No Events
Events for สิงหาคม

25th

No Events
Events for สิงหาคม

26th

No Events
Events for สิงหาคม

27th

No Events
Events for สิงหาคม

28th

No Events
Events for สิงหาคม

29th

No Events
Events for สิงหาคม

30th

No Events
Events for สิงหาคม

31st

No Events

เพื่อนภาคีสุขใจ

ข่าวสารจาก สภส.

คลังภาพ

Follow us / ติดตามพวกเราได้ที่

เรามีช่องทางในการสื่อสาร สามารถติดตามข่าวสารของพวกเราเเละสามารถร่วมออกความเห็นต่างได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ

Line ID : TH_Buddy